Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling > Dagsorden 2020

voj_og_dj_logo.JPG

Generalforsamling i Varde & Omegns Jagtforening

 

Afholdes 17. februar 2020 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej 13(bag Smedeværkstedet).

Dagsorden i flg. Vedtægterne

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling

    WEB-siden

    Hundeudvalget

    Riffel

    Hund

    Klæget

    Jagthorn

    Web

    Nyjægerne

    Jægerråd

    Flugtskydningsbane

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

   Kim Madsen - modtager genvalg

   Lene Damsgaard - modtager genvalg

   Hans Erik Mortensen - modtager ikke genvalg

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

    - Orientering omkring klubhus og flugtskydningsbane
    - Klæget
    - Mårhundeindsats

 

Foreningen er vært ved en øl/ vand.

Bemærk at forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse


Årets jæger – 2019

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kåre Årets Jæger

Denne titel bliver hvert år givet til en af foreningens medlemmer som har gjort et ekstraordinært stort stykke arbejde for jægersagen. Så kom og vær med til at hylde den udnævnte!

VOJ’s krage & skade”pokal”

Alle som bevæger sig lidt rundt i vores område kan ikke undgå at bemærke det store antal krage og skadefugle, der efterhånden er ved at være.

Du – kan være med til at gøre noget ved det!

Vi har igen i år i VOJ’s bestyrelse besluttet at vi gerne vil ”motivere” vores medlemmers trang til aktivt at jage disse mange fugle.

Hvordan? 

Det medlem, som gennem sæsonen har nedlagt flest krage og skadefugle, og afleverer hvert par ben fra disse, har gjort sig fortjent til at blive belønnet!

VOJ udlodder et gavekort på 500,00 kr. til MacNab, samt et mesterværk af en vandre krage/skade ”pokal” kreeret af Jakob Strunge.

Benene bedes afleveres til Michael V. Mathiasen i bundter a’ 5 sæt før VOJ’s generalforsamling begynder d. 18. februar 2019 kl. 19.00

Når generalforsamlingen er overstået vil præmien blive overrakt den

ihærdige/dygtige krage/skadejæger.

 

På bestyrelsens vegne – Kim Madsen, formand

Mrhunde3.JPG