Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Medlemsskab


Medlemskab i VOJ


Bliv medlem

Bliv medlem af Varde og Omegns Jagtforening!

Gennem dit medlemskab af Varde & Omegns Jagtforening og dermed også Danmarks Jægerforbund får du adgang til de mange forskellige aktiviteter, samtidig med at du støtter den aktive lokale vildt og naturpleje.

Bemærk ligeledes at du ved medlemskab er dækket af Danmarks Jægerforbund`s forsikring, som dækker ved skydninger i foreningsregi!

Hvad koster det så?

Du kan vælge mellem følgende typer medlemskab:

Se kontingenter her


1. Ordinært medlem.
2. Husstandsmedlem:
Husstandspersoner hos et ordinært medlem kan optages til et reduceret kontingent, men uden ret til levering af medlemsbladet.
3. Ungdomsmedlem: Personer under 26 år kan optages til et reduceret kontingent. Et ungdomsmedlem overføres automatisk som ordinært medlem i det år, vedkommende fylder 26 år.
4. Seniormedlem: Personer født i 1944 eller tidligere, optages/overføres som seniormedlem til et reduceret kontingent.
5. Ekstraordinært medlem: Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til et reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter, som de ordinære medlemmer.
6. Junior 0 – 15 år: Personer under 16 år kan optages til et reduceret kontingent.
7. Støttemedlem uden jagttegn: Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn.
8. Kursistmedlem: Er du kursist, dvs. i gang med at tage jagttegn, kan du blive gratis medlem i 12 måneder. Herefter overføres du automatisk til et ungdomsmedlemsskab eller et ordinært medlemsskab, afhængig af din alder.

Kontingentet vil blive opkrævet direkte af Danmarks Jægerforbund.

Du kan melde dig ind ved at kontakte foreningens kasserer, Hans Erik Mortensen på tlf. 25 21 41 39, e-mail: kasserer@voj.dk eller foreningens formand, Kim Madsen på tlf. 29 20 00 70, e-mail: formand@voj.dk