Covid-19 regler på flugtskydningsbanen

Vi har i VOJ’s bestyrelse vurderet at vi kan åbne vores flugtskydningsbane på lørdag d. 06.03.2021 i tidsrummet kl. 13 – 16. Efterfølgende åbne skydedage vil blive annonceret efterfølgende.
Pga. nuværende COVID-19 situation vil dette dog ske med restriktioner så myndighedernes anbefalinger kan overholdes!
Vi må være max. 25 personer på flugtskydningsbanen ad gangen og for at styre dette og for at sikre at så mange af vores medlemmer får mulighed for at komme rundt og skyde på banen som muligt bedes følgende iagttaget:

  1. Venligst respekter at det kun er skytter som vil skyde på banen som har adgang – familie, venner og andre som måske gerne lige vil med ud at se, må afvente at COVID situationen ændrer sig til det bedre -så skal disse også være hjertelig velkomne på banen!
  2. Ved parkeringspladsen sættes der et markeringsbånd over vejen, hvorved der også sættes en pæl op med 25 stk. laminerede A4 ark nummereret fra 1 – 25. Det er hver enkelt medlems ansvar ”at vende” et ark når man entrerer sig på flugtskydningsbanen, herved kan efterfølgende se hvor mange ”ledige pladser” der er tilbage på banen. Det samme når man forlader banen, så skal man ”vende” et ark modsat vej.
  3. Klubhuset vil være lukket for ophold, dog kan man med mundbind gå ind i klubhuset for at sætte penge på sit skydekort eller købe patroner (mundbind er ikke påkrævet udenfor). Der må max. være 2 personer i klubhuset ad gangen, så tag hensyn og respekter sikkerhedsafstanden på 2 m. til andre (næsetip til næsetip)!
  4. Når man går rundt på banen, så gør det i små grupper, startende fra højreduer (man må godt starte fra de øvrige standpladser også, men skal altid huske at gå ”mod højre” og returnere på ”sandvejen” således at man ikke går imod hinanden!
  5. Dem som bruger udtryksknapperne, skal huske at spritte hænderne grundigt af!
  6. Skytterne bør så vidt muligt skyde med de samme personer hele eftermiddagen – således at der ikke kan smittes mellem de enkelte hold som skyder på banen.
  7. Instruktører/ hjælpere skal holde størst mulig afstand og undgå fysisk kontakt, men kan i begrænset omfang, forestå nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl m.v. Instruktører/ hjælpere kan med fordel bære visir eller mundbind.
  8. Når man er færdig med at skyde, bedes man forlade banen, så andre har mulighed for at komme til (hvis man kan se at der ikke er nogen som venter, kan dette afviges).

Vi er overbevist om at overholdes restriktionerne ovenfor så kan alle som har lyst, trygt møde op og skyde på vores flugtskydningsbane – vel mødt til den nye flugtskydningssæson.

Vi glæder os til at se jer.

jaegerforbundet.dk.jpg01.03.2021

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/