Sønder Plantage

Jagten i Varde Sønder Plantage administreres af Jægerrådet i Varde Kommune.

Der afholdes hver sæson 5 drivjagter i perioden 01.10. – 31.01. Det koster 2.800 kr. at deltage i disse

Desuden afholdes der 2 reguleringsdage (med riffel fra hochsitz, 1ste lørdag i september samt sidste lørdag i januar) på ræv og mårhund, hvor det er tilladt at nedlægge kron/dåvildt hvis det kommer for.

Deltagerne i efterårets jagter har desuden mulighed for at deltage i forårets bukkejagt. Se efterfølgende regelsæt herfor.

Der arrangeres normalvis også en arbejdsdag både forår samt lige inden sæsonen starter, som det er naturligt at man deltager i. Her laves fodermarker, efterses hochsitze, klippes spor til hundefolk og klippes af så man som skytte har fint udsyn til afgivelse af et sikkert skud.

Der er lavet en aftale med Varde Kommune samt Varde Cykelklub om at man har mountainbike baner lukket under jagterne, hvilket fungerer rigtigt fint – langt de ”fleste” respekterer dette!

Har du lyst til at deltage i jagten i én af vore plantager, kontakt da venligst Kim Madsen på 29200070 eller på formand@voj.dk så der kan aftales nærmere.

 

Regelsæt for bukke jagten  i Sdr. Plantagen

Deltagere fra efterårsjagterne som har tilkendegivet at de ønsker at komme på bukkejagt i plantagen, som under bukkejagten er delt op i 4 afdelinger (1 – 4). Ved lodtrækning d. 26/4 bliver der trukket lod om både rækkefølge og hvilken afdeling man skal jage i.

Husk at fra iår har Varde Kommune forlangt at skud skal afgives fra skydestigen!

Der er som tidligere år sat 5 bukke på til afskydning totalt. Der må kun nedlægges én buk pr. jæger, - anskydning og forbi- skydning tæller for nedlagt buk, - turen går herefter videre til efterfølgende jæger.

Alle deltagerne skal senest fredagen op til jagtugen have indbetalt 600,00 kr. på konto: 5998 8001554!

Deltagerne har herefter ret til at udvælge 3 hele jagtdage i den følgende uge (fra mandag – søndag). Der kan være en del aktivitet i nogle af såterne af motionister, mountainbike etc. – derfor har vi besluttet at man i stedet for hele dage kan vælge kun at tage 6 morgen eller 6 aften sitz.

Nedlægges eller anskydes der en buk, skal dette straks meddeles til undertegnede eller Jan. Det skal bemærkes at det er skyttens ansvar at få rekvireret en godkendt schweiss hund ved anskydning.

Tag et billede af bukken og send dette til Jan/ Kim, så der kan afregnes og bukken tilfalder selvfølgelig skytten!

For at undgå at alle 5 bukke skydes i de første uger er nedenstående priser sat op, således at det stadig er muligt at nedlægge sin 1ste. buk uanset om det ”kun” er en spidsbuk......

Priser:                Ulige/lige seksender                   600,00 kr.                            Ulige/lige gaffelbuk                  1.000,00 kr.                            Spidsbuk                                       1.600,00 kr.

Ovenstående beløb indbetales herefter på konto: 5998 8001554.

Sker der det at bukkene skydes inden man får mulighed for selv at komme ud, så refunderes de 600 kr. selvfølgelig igen! HUSK - ved deltagelse i 2den/ 3die runde af bukkejagten koster det IKKE 600 kr. men KUN 300 kr at deltage!

Hvis der er tomme pladser, er det muligt for deltagerne i Sdr. Heden Plantage at komme på bukkejagt også….

Når du nu lister på plads i din skydestige, så prøv at observere aktiviteten i dit område, - hvilke dyr er set, heraf hvor mange bukke. Har du set fasaner, kronvildt etc. Noter det op og send en mail efter bukkejagtens afslutning, gerne med fotos etc. til de øvrige i konsortiet eller på Facebook under gruppen: Jagt 2016 Sdr. Plantage

Har du spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at kontakte os på:

Kim Madsen 7526 7277/  29200070 PKnæk & Bræk

PS!

Det er tilladt at deltagerne bytter indbyrdes mellem de øvrige på listen,!

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/