Jagtens historie

Siden isen trak sig tilbage efter den seneste istid, har der været udøvet jagt i Danmark. Igennem tiden har jagten udviklet sig fra at være et eksistensgrundlag til en moderne fritidsinteresse som flere og flere mennesker tager til sig for at komme ud i naturen og få fantastiske oplevelser.

JagtensHistorie1.jpg

Jægerstenalderen:

For 10-15000 år siden i den ældre jægerstenalder trak isen sig tilbage fra Skandinavien og gjorde atter norden beboelig. Mennesket indvandrede til et bart tundralandskab hvor de bla. levede af at jage ulv, isbjørn og rensdyr. For 6-9000 år siden i den yngre jægerstenalder forvandles tundralandskabet mere og mere til skov og mennesket lever bla. af at jage urokse, vildsvin kronhjort og elg.

Ferdinand_Leeke_Ein_Wikingerüberfall-777x437.jpg

Vikingetiden:

I årene 8-1100 er der vikingetid i Danmark og vikingerne rejser ud for at plyndre og handle, men også for at hente og indføre vildtarter til Danmark. Man ved at vikingerne indførte dåvildt til landet, måske ved at sejle dem hertil. Dette er første gang at mennesket bevidst indfører jagtegnede vildtarter til landet.

JagtensHistorie2.jpg

Kongen og adlen:

I slutningen af 1400-tallet begrænses retten til at gå på jagt for de almindelige bønder og i årene 15-1900 er det kun kongen og adlen der lovligt kan gå på jagt i Danmark. De enevældige konger bestemmer sig for at jagtretten i hele landet tilhører dem, men tillader dog landets gamle adel at gå på jagt på deres egen jord. Det blev straffet hårdt hvis andre end kongen og adlen blev taget i at udøve krybskytteri.

Den almene jæger:

I Starten af 1900-tallet i forbindelse med Grundlovens indførelse får bønderne for alvor igen mulighed for at gå på jagt på deres egne arealer. Det får blandt andet den betydning, at man igen begynder at pleje vildtet og dermed får hjortevildtet atter fremgang i naturen. 

Fremtidens jæger:

Nutidens og fremtidens jægere går ikke på jagt for at overleve. I dag går man på jagt for at få gode naturoplevelser, for at få gode råvare i form af kød, eller noget helt tredje. Men det er også vores pligt og ansvar som jægere at udøve en bæredygtig jagt i Danmark, så de kommende generationer kan blive ved med at udøve jagt. Med en bæredygtig jagt, skal man tage hånd om naturen og beskytte den, så mennesket og vildtet kan leve side og side i fremtiden.  

   Knæk & Bræk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/