Generalforsamling

Generalforsamling i Varde og Omegns Jagtforening afholdes hvert år 3. mandag i februar. Sted og tidspunkt offentliggøres i jagtbladet og på vores hjemmeside.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Referater og regnskaber fra tidligere generalforsamlinger kan ses herunder.

Referater

- Referat 2021

- Referat 2020

Referat 2019

Referat 2018

Regnskaber

Regnskab 2019

- Regnskab 2020

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/