Generalforsamling 2024

Afholdes d. 19. februar 2024 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej 13 (bag Smedeværkstedet).

Dagsorden i flg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
Martin Jess, Preben Nielsen og Kim Madsen – alle 3 modtager genvalg.
Dog har Martin meddelt at han ikke mere har tiden til kassererposten, så derfor skal vi
have fundet en ny kasserer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse, så disse kan sendes ud elektronisk til de medlemmer som måtte ønske
dette, inden generalforsamlingens afholdelse.

BEMÆRK!
I håbet om at fremmødet af medlemmer kan øges ved generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at
være vært ved en omgang ”JÆGERGRYDE MED KARTOFFELMOS” som indtages inden
generalforsamlingen fra kl. 17:30.
Tilmeldelse til maden kan KUN ske med angivelse af navn og medlemsnummer på sms eller mail til Kim
Madsen på 29200070 eller formand@voj.dk senest mandag d. 12. februar 2024!
Foreningen er desuden vært med en øl/ vand til maden.

Årets Jæger 2023

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kåre Årets Jæger.

Denne titel bliver hvert år givet til en af foreningens medlemmer som har gjort et ekstraordinært stort stykke
arbejde i jagtforeningen / for jagtsagen. Så kom og vær med til at hylde den udnævnte!

VOJ’s krage og skade ”pokal”

Alle som bevæger sig lidt rundt i vores område kan ikke undgå at bemærke det store antal krage og skadefugle, der efterhånden er ved at være.

Du – kan være med til at gøre noget ved det!

Vi har igen i år i VOJ’s bestyrelse besluttet at vi gerne vil ”motivere” vores medlemmers trang til aktivt at jage disse mange fugle.

Hvordan?

Det medlem, som gennem sæsonen har nedlagt flest krage og skadefugle, og afleverer (kravet er at de er tørrede) hvert par ben fra disse, har gjort sig fortjent til at blive belønnet!
VOJ udlodder et gavekort på 500,00 kr. til Korsholm, samt et mesterværk af en vandre krage/skade ”pokal”
kreeret af Jakob Strunge.

Benene bedes afleveret til Poul Svendsen i bundter a’ 5 sæt før VOJ’s generalforsamling begynder d. 19. februar 2024 kl. 19.00.

Når generalforsamlingen er overstået vil præmien blive overrakt den
ihærdige/dygtige krage/skadejæger.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/