Velkommen til Varde og Omegns Jagtforening

I VOJ tilbyder vi mange forskellige aktiviteter for både medlemmer og ikke medlemmer – blandt andet:

 •  - Vi har vores egen flugtskydningsbane, hvor folk mødes og har det sjovt med holdskydning og træningsskydning.
 •  - Vores riffeludvalg byder på riffelkursus og indskydning med besøg på hjortebane.
 •  - Vores jagthornsblæsere træner og deltager i diverse jagthorns arrangementer året rundt
 •  - Vores Nyjægere har et aktivitetsprogram som virkelig giver nye jægere en god indvielse i jagten og dens facetter.
 •  - Hundetræning tilbydes i et fantastisk træningsområde og hvor alle er velkomne.

Kunne du tænke dig at vide mere om vores forening, er du mere end velkommen til at klikke rundt på siden, og/eller kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål.

Generalforsamling 2023

Afholdes d. 20. februar 2023 kl. 19.00 i Varde Skytteforenings lokaler på Stålværksvej 13
(bag Smedeværkstedet).
Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:
  Dennis Roed, Lasse Emil Hansen, Poul Svendsen, Michael Mathiasen.
  Michael Mathiasen modtager ikke genvalg.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse, så disse kan sendes ud elektronisk til de medlemmer som måtte ønske
dette, inden generalforsamlingens afholdelse.


BEMÆRK!

I håbet om at fremmødet af medlemmer kan øges ved generalforsamlingen, har bestyrelsen som et forsøg
besluttet at ”genindføre” en omgang Gule Ærter med tilbehør som indtages inden generalforsamlingen fra kl.
17:30.
Tilmeldelse til disse kan ske med angivelse af navn og medlemsnummer på sms eller mail til Kim Madsen på
29200070 eller formand@voj.dk
Foreningen er desuden vært med en øl/ vand.'

 

Årets jæger 2022

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kåre Årets Jæger.
Denne titel bliver hvert år givet til en af foreningens medlemmer som har gjort et ekstraordinært stort stykke
arbejde i jagtforeningen / for jagtsagen. Så kom og vær med til at hylde den udnævnte!

 

Nyhedsmails

Hvis du ønsker at modtage nyhedsmails fra os, kan du tilmelde dig her. Der vil via nyhedsmails komme informationer ud om blandt andet arrangementer og meget mere. Du kan altid melde dig fra igen, hvis du ombestemmer dig.

Facebook

Husk at gå ind og følge os på facebookHer vil der løbende komme informationer om events så som pokalskydning, hundetræning, jagthorn og meget mere.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/