Velkommen til
Varde & Omegns Jagtforening


Velkommen til VOJ's hjemmeside. Her kan du finde informationer

om forskellige arrangementer, flugtskydningsbanen og meget andet.

 

Flugtskydning

Flugtskydningsbanen åbner igen torsdag d. 11 juni kl. 1800-2100, Dennis Roed Vil være Instruktør og Brian Blom står for udsalg.
Ny vagtplan vil udkomme for resten af 2020.

VEJLEDNING om INDENDØRS AKTIVITETER i DJ Covid-19
I forbindelse med fase 3 af genåbningen af Danmark, er det nu blevet muligt at afholde
indendørs aktiviteter i foreninger mv. Jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer som siger
følgende:
• Der må maksimalt forsamles 50 personer.
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr 4 m2 gulvareal i lokaler med
offentlig adgang.
• Ved arrangementer hvor deltagerne overvejende sidder ned, som f.eks. foredrag
eller møder, kan der tillades adgang for 1 person pr 2 m2 gulvareal.
• Der bør holdes minimum 1 meters afstand fra næse til næse.
• Ved aktiviteter med kraftig udånding såsom, sang, jagthornsblæsning, råb,
foredrag, skuespil mv. bør der holdes minimum 2 meters afstand.
• Ved foredrag bør der sikres minimum 2 meters afstand fra foredragsholder til første
tilhørerrække.
• Der skal sikres hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, såsom
dørhåndtag, knapper, vandhaner, toiletter osv.
Støjhuse i forbindelse med skydebaner, er ikke lokaler og kan anvendes efter
retningslinjerne for udendørs aktiviteter.

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen