Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling i Varde og Omegns Jagtforening afholdes hvert år 3. mandag i februar. Sted og tidspunkt offentliggøres i jagtbladet og på vores hjemmeside.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Referater fra tidlige års generalforsamlinger kan se i menuen til venstre.